Terms and conditions

GDPR

Consimțământ cu privire la datele mele personale pe care le colectează și le deține Virtual Travel Guide

 

Virtual Travel Guide, în continuare VTG, deținut de Alex Petrescu, persoană fizică, cu sediul în Bucuresti, adresa de e-mail contact@virtualtravelguide.ro, denumit in continuare Operatorul, prelucreaza date cu caracter personal in temeiul legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, precum si a Regulamentului  UE nr. 679/2016.

Prin salvarea optiunilor de mai jos, declar că sunt informat de către VTG despre drepturile mele și despre faptul că datele mele personale vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile regulamentului UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 (GDPR).

Îmi exprim consimțământul în mod expres și neechivoc privind colectarea si procesarea datelor mele personale, pe care le furnizez benevol către VTG (de exemplu, nume si prenume, date de contact), pentru comunicarea selectată a informațiilor despre produse și servicii, in următoarele

scopuri:

  • comunicări de marketing (informări despre noutatile editoriale, diverse manifestări si evenimente si altele):
  • transmiterea de newsletter 
  • chestionare de satisfacție, sondaje de opinie

Transferul de date – se poate face catre societati comerciale si alti parteneri de afaceri (hoteluri, asiguratori, transportatori, alte firme de prestari servicii), in functie de solicitarea dumneavoastra de rezervare

Am fost informat că drepturile mele sunt urmatoarele: pot să îmi retrag oricând doresc consimțământul acordat, cu efecte pentru viitor; pot solicita rectificarea, actualizarea sau ștergerea, totală sau parțială a datelor mele; pot solicita portarea datelor; mă pot opune sau pot să restricționez prelucrarea acestor date; prin intermediul canalelor de comunicare specificate mai jos, pot să solicit informații privind datele mele stocate de către VTG; pot depune o plângere la autoritatea de supraveghere (ANSPDCP) în cazul în care mi-au fost incălcate drepturile mai sus menționate.

Pentru mai multe detalii referitoare la procesarea datelor personale de către VTG și drepturile dumneavoastră legate de acest aspect precum și pentru informații suplimentare vă puteţi adresa astfel:

  • ne puteți scrie pe email aici
  • Responsabilul cu protecția datelor personale vă va contacta și veți primi răspuns la solicitare, in masura posibilitatilor, in maxim 30 zile de la data inregistrarii cererii dumneavoastra.
Alex Petrescu
3 ani în urmă